-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia publiczne 

data publikacji: 19-10-2018 | 08:11
data ostatniej modyfikacji: 16-11-2018 | 14:34
wytworzył: Wojciech Larysz
Sukcesywne dostawy oleju napędowego
19 października 2018

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Pytania oferenta wraz z odpowiedziami (1) (*.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

««« powrót

Liczba odwiedzin: 52470
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel.: +48 32 753 55 00, fax: +48 32 753 55 01, e-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl, www.pkm.jaworzno.pl
Realizacja: Ideo