-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rada nadzorcza 

Organy spółki 
data publikacji: 20-07-2005 | 14:50
data ostatniej modyfikacji: 10-08-2016 | 13:32

Rada Nadzorcza

 

                 PRZEWODNICZĄCY:  Mirosław Sobczak

                            SEKRETARZ:  Jan Bryda

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ:  Krzysztof Białas przedstawiciel załogi

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ:  Roman Gruszka przedstawiciel załogi

 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
   
 •  coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
   
 •  rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki,
   
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
   
 • stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania,
   
 • prawo opiniowania wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
Liczba odwiedzin: 52470
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel.: +48 32 753 55 00, fax: +48 32 753 55 01, e-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl, www.pkm.jaworzno.pl
Realizacja: Ideo