-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2018-11-16 14:34:39
Zamówienia publiczne
Sukcesywne dostawy oleju napędowego - 2018-10-19

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Pytania oferenta wraz z odpowiedziami (1) (*.pdf)
 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 52470
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel.: +48 32 753 55 00, fax: +48 32 753 55 01, e-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl, www.pkm.jaworzno.pl
Realizacja: Ideo