-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

 O Spółce                                                                                           

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000057850
NIP: 632-000-02-17
REGON: 273065841
Wysokość kapitału zakładowego: 9.940.500,00 zł

Rachunek Bankowy:
mBank S.A. Oddział Regionalny Katowice 57 1140 1078 0000 3107 6600 1001

 

 

Naszą misją, a zarazem priorytetowym zadaniem naszej Spółki, jest
świadczenie usługi przewozowej zorientowanej na jak najlepsze
zrealizowanie zleconych przez Klienta rozkładów jazdy przy jednoczesnej
poprawie efektywności i jakości świadczonych usług. Wszelkie działania
podejmowane przez naszą Spółkę mają na uwadze wpływ na
środowisko i dążenie do minimalizacji ich negatywnych oddziaływań.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie

 


Liczba odwiedzin: 52470
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel.: +48 32 753 55 00, fax: +48 32 753 55 01, e-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl, www.pkm.jaworzno.pl
Realizacja: Ideo